AA System

  •  
  •  

Elektroinštalácie

Ponúkame elektroinštalačné práce, ktoré vykonávame podľa predloženého projektu , prípadne osobnej dohody s investorom . Realizujeme nové inštalácie ako aj rekonštrukcie starých rozvodov. Používame kvalitné certifikované materiály a prístroje od renomovaných výrobcov ako LEGRAND , ABB, MOELER, NIKO a iných výrobcov. Ak je to možné snažíme sa vyhovieť všetkým požiadavkám investora. Všetky práce vykonávame podľa platných noriem a na celú inštaláciu odovzdávame investorovi revíznu správu.

Elektroinštalácie
Elektroinštalácie
Elektroinštalácie